Tài liệu kỹ thuật

MIXSEAL TILEBOND SA

Keo chà ron, keo chít mạch

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Việt

Tài liệu an toàn Tiếng Việt

Chi tiết bản vẽ Tiếng Việt

MIXSEAL LATEX

Phụ gia chống thấm & tác nhân kết nối

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Việt

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Anh

Tài liệu an toàn Tiếng Việt

Tài liệu an toàn Tiếng Anh

Chi tiết bản vẽ Tiếng Việt

Chi tiết bản vẽ Tiếng Anh

MIXSEAL TILE SA

Keo/vữa dán gạch gốc xi măng đa dụng

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Việt

Tài liệu an toàn Tiếng Việt

Chi tiết bản vẽ Tiếng Việt

MIXSEAL PU PRIMER

Lớt lót đa dụng cho polyurethane và polyurea