Mixseal sản xuất ở đâu?

Hiện tại Mixseal có các nhà máy gia công sản phẩm tại cả Việt Nam và Hàn Quốc.

Mixseal cung cấp các sản phẩm gì?

Hiện tại ở Việt Nam, Mixseal cung cấp chủ yếu các sản phẩm chống thấm, vữa rót & vữa trám vá, Chất kết dính và keo.

Mua sản phẩm Mixseal như thế nào?

Hiện tại Mixseal chỉ được phân phối qua các kênh đại lý và cửa hàng ủy quyền.