Tài liệu kỹ thuật

MIXSEAL HDPE 12

Màng tự dính toàn phần gốc nhựa HDPE

MIXSEAL FLOOR TOP

Bột tăng cứng sàn gốc xi măng

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Việt

Tài liệu an toàn Tiếng Việt

Chi tiết bản vẽ Tiếng Việt

MIXSEAL NANO CLEAR

Lớp chống thấm trong suốt công nghệ nano

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Việt

Tài liệu an toàn Tiếng Việt

Chi tiết bản vẽ Tiếng Việt

MIXSEAL 230

Màng chống thấm dạng lỏng gốc xi măng - polymer

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Việt

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Anh

Tài liệu an toàn Tiếng Việt

Tài liệu an toàn Tiếng Anh

Chi tiết bản vẽ Tiếng Việt

Chi tiết bản vẽ Tiếng Anh

MIXSEAL TILEBOND SA

Keo chà ron, keo chít mạch

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Việt

Tài liệu an toàn Tiếng Việt

Chi tiết bản vẽ Tiếng Việt

MIXSEAL PLASTER A

Vữa xây, trát trộn sẵn