Tài liệu kỹ thuật

MIXSEAL HDPE 12

Màng tự dính toàn phần gốc nhựa HDPE

MIXSEAL FLOOR TOP

Bột tăng cứng sàn gốc xi măng

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Việt

Tài liệu an toàn Tiếng Việt

Chi tiết bản vẽ Tiếng Việt