Tài liệu kỹ thuật

MIXSEAL CR100

Lớp phủ chống thấm tinh thể thẩm thấu gốc xi măng

MIXSEAL HDPE 12

Màng tự dính toàn phần gốc nhựa HDPE

MIXSEAL NANO CLEAR

Lớp chống thấm trong suốt công nghệ nano

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Việt

Tài liệu an toàn Tiếng Việt

Chi tiết bản vẽ Tiếng Việt

MIXSEAL 230

Màng chống thấm dạng lỏng gốc xi măng - polymer

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Việt

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Anh

Tài liệu an toàn Tiếng Việt

Tài liệu an toàn Tiếng Anh

Chi tiết bản vẽ Tiếng Việt

Chi tiết bản vẽ Tiếng Anh

Mixseal PUA500

Lớp phủ Polyurea lai hóa

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Việt

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Anh

Tài liệu an toàn Tiếng Việt

Tài liệu an toàn Tiếng Anh

Chi tiết bản vẽ Tiếng Việt

Chi tiết bản vẽ Tiếng Anh