Sản phẩm

Mixseal PU600E

MÀNG CHỐNG THẤM ĐÀN HỒI CAO GỐC POLYURETHANE, KHÁNG UV

Mixseal PU600

MÀNG CHỐNG THẤM ĐÀN HỒI CAO GỐC POLYURETHANE, 1 THÀNH PHẦN

MIXSEAL 230 bộ 12kg

Lớp màng chống thấm dạng lỏng gốc xi măng polyme
Contact Me on Zalo