Sản phẩm

MIXSEAL PLASTER A

Vữa xây, trát trộn sẵn

MIXSEAL WATERPLUG

Vữa đông cứng nhanh gốc xi măng

MIXSEAL PUTTYCOAT E

Bột trét tường ngoại thất, siêu mịn

Mixseal PUTTYCOAT

Bột trét tường nội thất, siêu mịn

MIXSEAL RM450

Vữa sửa chữa gốc xi măng mác cao

MIXSEAL G650

VỮA RÓT TỰ CHẢY KHÔNG CO NGÓT GỐC XI MĂNG
Contact Me on Zalo