Chống thấm là quá trình tính toán, ứng dụng các hệ thống sản phẩm được thiết kế để ngăn nước xâm nhập vào cấu trúc. Thông thường, công tác chống thấm được thực hiện theo nhiều lớp và nhiều giai đoạn khác nhau để tạo ra nhiều rào cản để nước không thể xâm nhập vào kết cấu. Sự kết hợp của các giai đoạn như vậy được gọi là tạo “Hệ thông chống thấm khép kín”. Tuy nhiên, hầu hết tầm các công trình xây mới thường ít chú trọng đến các hệ thống chống thấm hiện đại. Phụ thuộc quá nhiều vào kinh nghiệm truyền miệng các sản phẩm chống thấm đơn lẻ và lạc hậu, nhận thức thấp về các hệ thống chống thấm hiện đại và thiếu chuyên môn được đào tạo để ứng dụng và làm chủ các hệ thống chống thấm cũng là một trong nhưng lý do.

Mixseal có thể giúp bạn có được các giải pháp chống thấm tốt nhất cho các công trình xây dựng mới của bạn. Mixseal là thương hiệu chống thấm với nhiều loại sản phẩm và giải pháp đáp ứng mọi nhu cầu chống thấm của bạn – từ nền móng đến tường cho đến mái nhà. Với khả năng tiếp cận các công nghệ toàn cầu mới nhất thông qua các công ty liên kết và trung tâm R&D quốc tế, Mixseal không ngừng mang đến các giải pháp chống thấm sáng tạo. Mixseal cũng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ với một lượng lớn các nhân viên, nhà phân phối được đào tạo. Liên hệ với chúng tôi để được hưởng lợi từ các hệ thống chống thấm hiện đại của chúng tôi cho các công trình xây dựng mới hay cũ của bạn