Gốc Polyurethane

Mixseal PU650 2K

MÀNG CHỐNG THẤM GỐC POLYURETHANE HAI THÀNH PHẦN

Mixseal PU650E 2K

MÀNG CHỐNG THẤM GỐC POLYURETHANE HAI THÀNH PHẦN, KHÁNG UV

Mixseal Topcoat 2K

LỚP BẢO VỆ CHO POLYURETHANE VÀ POLYUREA - KHÁNG TIA UV
Contact Me on Zalo