Gold Tower

Mixseal 06/12/2020
Chung cư Gold Tower Tên dự án Chung cư Gold Tower
Số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Địa điểm Số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàng Huy Group Chủ đầu tư Hoàng Huy Group
Mixseal 320, Mixseal G650, Mixseal Latex, Mixseal RM450 SP Mixseal cung cấp Mixseal 320, Mixseal G650, Mixseal Latex, Mixseal RM450
2019 Thời gian cung cấp 2019
Công ty CP TICO Việt Nam Đơn vị thi công Công ty CP TICO Việt Nam

GOLD TOWER
Địa điểm: Số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Chủ đầu tư: Hoàng Huy Group.
Quy mô dự án:
– Chiều cao tầng: 33 tầng ;
– Số tầng hầm: 03 ;