Nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn

Mixseal 17/08/2021
Nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn Tên dự án Nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn
Thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu Địa điểm Thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu
Tập đoàn SCG (Thái Lan) Chủ đầu tư Tập đoàn SCG (Thái Lan)
Mixseal PU600, Mixseal Topcoat 2K SP Mixseal cung cấp Mixseal PU600, Mixseal Topcoat 2K
2021 Thời gian cung cấp 2021
Công ty TNHH Xây Dựng Tín Nghĩa Hà Nội Đơn vị thi công Công ty TNHH Xây Dựng Tín Nghĩa Hà Nội

Dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn do Tập đoàn SCG (Thái Lan) làm chủ đầu tư, với tổng vốn đăng ký khoảng 5,4 tỷ USD, quy mô gần 400 ha đất, gần 70 ha đất có mặt nước và khoảng 194 ha mặt nước để làm cảng. Các hạng mục thi công sẽ bắt đầu triển khai từ tháng 11/2019 và đồng bộ vào đầu năm 2020. Tổ hợp hóa dầu Long Sơn dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ có công suất 950.000 tấn ethylen, 400.000 tấn PP, 450.000 tấn HDPE, 500.000 tấn LDPE trong 1 năm.