Nhà máy công nghệ Power Plus

Mixseal 18/12/2020
Nhà máy công nghệ Power Plus Tên dự án Nhà máy công nghệ Power Plus
KCN Quế Võ 3, Bắc Ninh Địa điểm KCN Quế Võ 3, Bắc Ninh
Channel Well Technology (Đài Loan) Chủ đầu tư Channel Well Technology (Đài Loan)
Mixseal 230, Mixseal CP30, Mixseal G650, Mixseal Latex, Mixseal RM450 SP Mixseal cung cấp Mixseal 230, Mixseal CP30, Mixseal G650, Mixseal Latex, Mixseal RM450
2020 Thời gian cung cấp 2020
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng DELCO Đơn vị thi công Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng DELCO

Nhà máy công nghệ Power Plus
Chủ đầu tư: Channel Well Technology (Đài Loan)
Địa điểm: KCN Quế Võ 3, Bắc Ninh
Quy mô:
Tổng diện tích: 4.8 ha
Diện tích mặt sàn: 59.205,5 m2