Tài liệu kỹ thuật

MIXSEAL TOPCOAT 2K

Lớp bảo vệ kháng UV cho Polyurethane và polyurea

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Việt

Tài liệu an toàn Tiếng Việt

Chi tiết bản vẽ Tiếng Việt

Mixseal AC200

LỚP PHỦ CHỐNG THẤM ACRYLIC GỐC NƯỚC, KHÁNG UV

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Việt

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Anh

Tài liệu an toàn Tiếng Việt

Tài liệu an toàn Tiếng Anh

Chi tiết bản vẽ Tiếng Việt

Chi tiết bản vẽ Tiếng Anh

Mixseal PU600E

MÀNG CHỐNG THẤM ĐÀN HỒI CAO GỐC POLYURETHANE, KHÁNG UV

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Việt

Tài liệu an toàn Tiếng Việt

Chi tiết bản vẽ Tiếng Việt

Mixseal PU600

MÀNG CHỐNG THẤM ĐÀN HỒI CAO GỐC POLYURETHANE, 1 THÀNH PHẦN

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Việt

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Anh

Tài liệu an toàn Tiếng Việt

Tài liệu an toàn Tiếng Anh

Chi tiết bản vẽ Tiếng Việt

Chi tiết bản vẽ Tiếng Anh

MIXSEAL 230 bộ 12kg

Lớp màng chống thấm dạng lỏng gốc xi măng polyme