Tài liệu kỹ thuật

Mixseal PUA500

Lớp phủ Polyurea lai hóa

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Việt

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Anh

Tài liệu an toàn Tiếng Việt

Tài liệu an toàn Tiếng Anh

Chi tiết bản vẽ Tiếng Việt

Chi tiết bản vẽ Tiếng Anh

MIXSEAL PU300W

Màng chống thấm dạng lỏng Polyurethan gốc nước

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Việt

Tài liệu an toàn Tiếng Việt

Chi tiết bản vẽ Tiếng Việt

MIXSEAL BC800

Màng chống thấm dạng lỏng gốc bitum

MIXSEAL LATEX

Phụ gia chống thấm & tác nhân kết nối

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Việt

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Anh

Tài liệu an toàn Tiếng Việt

Tài liệu an toàn Tiếng Anh

Chi tiết bản vẽ Tiếng Việt

Chi tiết bản vẽ Tiếng Anh

MIXSEAL TILE SA

Keo/vữa dán gạch gốc xi măng đa dụng

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Việt

Tài liệu an toàn Tiếng Việt

Chi tiết bản vẽ Tiếng Việt