Tài liệu kỹ thuật


Notice: Undefined index: child in /home/mixseal/domains/mixseal.com/public_html/wp-content/themes/flatsome-child/tds-msds-page.php on line 63

Mixseal PU650E 2K

MÀNG CHỐNG THẤM GỐC POLYURETHANE HAI THÀNH PHẦN, KHÁNG UV

Mixseal PU Primer

LỚP KẾT NỐI PU, MỘT THÀNH PHẦN PHẦN, HIỆU NĂNG CAO

Mixseal CP30

VỮA CHỐNG THẤM GỐC XI MĂNG POLYMER

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Việt

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Anh

Tài liệu an toàn Tiếng Việt

Tài liệu an toàn Tiếng Anh

Chi tiết bản vẽ Tiếng Việt

Chi tiết bản vẽ Tiếng Anh

Mixseal Topcoat 2K

LỚP BẢO VỆ CHO POLYURETHANE VÀ POLYUREA - KHÁNG TIA UV

Mixseal AC200

LỚP PHỦ CHỐNG THẤM ACRYLIC GỐC NƯỚC, KHÁNG UV

Mixseal PU600E

MÀNG CHỐNG THẤM ĐÀN HỒI CAO GỐC POLYURETHANE, KHÁNG UV