Chúng tôi phát triển nội bộ hầu hết các sản phẩm của mình với sự trợ cải tiến mạnh mẽ, dựa trên nghiên cứu, dẫn đầu với những hiểu biết sâu sắc về người tiêu dùng. Tất cả các sản phẩm được sản xuất tại các nhà máy theo chứng nhận ISO. Đội ngũ R&D của chúng tôi phối hợp chặt chẽ với đội tiếp thị và dịch vụ kỹ thuật để phát triển và nâng cao các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu thay đổi liên tục của khách hàng. Đổi mới là một trong những giá trị cốt lõi của công ty, Mixsea đã phối hợp các trung tâm nghiên cứu hiện đại ở Singapore, Hàn Quốc… để mở rộng nguồn dữ liệu về nghiên cứu các sản phẩm mới.