Mixseal sản xuất và tiếp thị nhiều loại sản phẩm hóa chất xây dựng bao gồm các khía cạnh khác nhau của xây dựng như chống thấm, sửa chữa tòa nhà, sửa chữa gạch, phụ gia, chất trám trét, sàn và vữa. Chúng tôi cung cấp một loạt các giải pháp sửa chữa và chống thấm hoàn chỉnh. Bên cạnh một loạt sản phẩm lớn và toàn diện, cũng đã đào tạo và liên kết với một lượng lớn các nhà ứng dụng để đưa ra những lời khuyên và giải pháp phù hợp cho khách hàng của mình. Sản phẩm của chúng tôi hiện có mặt trên khắp Việt Nam. Mixseal với nỗ lực nhằm nâng cao tuổi thọ sử dụng của công trình xây dựng thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm và các phương pháp thi công tốt nhất trong lĩnh vực Chống thấm, Bảo vệ kết cấu, Sửa chữa và Phục hồi. Mixseal cũng đã thiết lập Phòng thử nghiệm nội bộ và thư viện cho các chuyên gia trong ngành trong khuôn viên của công ty