The Manor Central Park

Mixseal 06/12/2020
Khu Đô Thị The Manor Central Park Tên dự án Khu Đô Thị The Manor Central Park
Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội Địa điểm Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội
Bitexco Group & Mitsubishi Corp Chủ đầu tư Bitexco Group & Mitsubishi Corp
Mixseal 230, Mixseal PU650E 2K, Mixseal Primer, Mixseal Topcoat 2K, Mixseal G650, Mixseal Latex, Mixseal RM450, Mixseal PU650 2K SP Mixseal cung cấp Mixseal 230, Mixseal PU650E 2K, Mixseal Primer, Mixseal Topcoat 2K, Mixseal G650, Mixseal Latex, Mixseal RM450, Mixseal PU650 2K
2020 Thời gian cung cấp 2020
Công ty CP TICO Việt Nam, Công ty CP Xây Dựng Việt Đại Thành Đơn vị thi công Công ty CP TICO Việt Nam, Công ty CP Xây Dựng Việt Đại Thành

Khu đô thị The Manor Central Park.
Chủ đầu tư: Tập đoàn BITEXCO GROUP.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Xiển, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Quy mô:
Khu đất: 89 ha.
Diện tích đất cây xanh: 32.029 m2.
Diện tích đất cây xanh tập trung: 38.864 m2.
Diện tích đất trường học: 32.029 m2