Khu Du Lịch Nghỉ Dưỡng Hồng Hà Cam Ranh

Mixseal 06/12/2020
Khu Du Lịch Nghỉ Dưỡng Hồng Hà Cam Ranh Tên dự án Khu Du Lịch Nghỉ Dưỡng Hồng Hà Cam Ranh
 Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Địa điểm Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
 Công ty TNHH Hồng Hà Cam Ranh Chủ đầu tư Công ty TNHH Hồng Hà Cam Ranh
Mixseal 230, Mixseal G650, Mixseal Latex, Mixseal RM450 SP Mixseal cung cấp Mixseal 230, Mixseal G650, Mixseal Latex, Mixseal RM450
2019 Thời gian cung cấp 2019
Công ty CP TICO Việt Nam Đơn vị thi công Công ty CP TICO Việt Nam

Khu Du Lịch Nghỉ Dưỡng Hồng Hà – Cam Ranh.
Địa điểm: Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hồng Hà Cam Ranh.
Quy mô:
Khu đất: 10.6 ha